Canvas vuokraa ja rekrytoi loistotyypit kuljetus-,
logistiikka-, rakennus- ja palvelualoille sekä teol-
lisuuden ja tuotannon eri tehtäviin. Luotettavasti
ja nopeasti jo vuodesta 2005. Lue lisää

Rekrytointi

Rekrytointi on pitkäaikainen ratkaisu!

Parhaimmillaan rekrytointi on yritykselle ja työnhakijalle pitkäaikainen ratkaisu, joka kasvattaa yrityksen liiketoimintaa ja tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää omaa uraansa sekä työskennellä tehtävässä, josta hän nauttii aidosti.

Hyödyt toimeksiantajalle:

Virherekrytoinnin kustannusten puolestaan on oletettu olevan eri arvioiden mukaan joistakin kymmenistä tuhansista aina satoihin tuhansiin euroihin saakka.Onnistunut rekrytointi vaatii rekrytoijan sekä työnhakijan välillä avointa keskustelua. Lisäksi rekrytointi vaatii suunnittelua, aikatauluttamista, aikataulun hallintaa, viestintää, useita keskusteluja sekä päätöksentekokykyä.

  • Henkilöprofiilin määrittely on yksi rekrytoinnin ratkaisevimmista työvaiheista. Henkilöprofiili muodostuu helpoiten rekrytoitavan henkilön tehtävänkuvan, asiakkaiden, toimintaympäristön ja tavoitteiden kautta edellytyksiin menestyä työssään. Henkilöprofiilista tulee löytyä ainakin seuraavat asiat: Osaamisalueet, Koulutus, työkokemus, luonteenpiirteet ja muut mahdollisesti ratkaisevat kriteerit.
  • Rekrytoinnille tulee varata riittävästi aikaa, Kalenteriin kannattaa aikatauluttaa jokainen rekrytointiprosessin vaihe. Työnhakijan kannalta on tärkeää, että hän saa tiedon rekrytoinnin jatkoaikataulusta sekä siitä, milloin rekrytoinnin osalta tehdään päätökset. Rekrytointi on ennen kaikkea asiakaspalvelutilanne, johon täytyy varata riittävästi aikaa siihen osallistuvien henkilöiden kalenterista parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
  • Työpaikkailmoituksen tärkein tehtävä on tavoittaa toivotut hakijat ja herättää heidän mielenkiintonsa rekrytointia kohtaan.
  • Huolellinen henkilöprofiilin määrittely ja sen esittäminen ilmoituksessa tukee hakemusten karsintaa sopiviin ja hylättäviin. Ne seikat jotka henkilöprofiiliin on määritetty rekrytoinnin ehdottomaksi kriteeriksi valitaan hakijoista ensiksi. Toisaalta ne hakijat, jotka eivät tätä ehdotonta kriteeriä täytä siirretään hylättyihin tässä rekrytoinnissa. Sopiviin hakijoihin siirretään yleensä myös ne, joilla ei ole suoraa kokemusta työtehtävästä, mutta ovat työskennelleet vastaavanlaisissa tehtävissä.
  • Haastattelut tehdään joko ensin puhelimessa tai suoraan henkilökohtaisesti sen mukaan mikä palvelee parhaiten kyseessä olevaa rekrytointia. Mikäli työtehtävään liittyy puhelintyöskentelyä saa rekrytoija jo puhelinhaastattelussa tärkeää tietoa rekrytoitavan tästä puolesta. Rekrytoija arvio puhelinhaastattelussa ensisijaisesti vuorovaikutustaitoja. Haastattelussa saadaan rekrytoitavasta selville ainakin seuraavat asiat, joita peilataan aiemmin määritettyyn henkilöprofiiliin: Tausta, osaaminen, työnhakuperusteet, työnhakumotiivit ja -motivaatiot. Rekrytoijan vastuulla on myös varmistaa, että rekrytoitavalla hakijalla on riittävät valmiudet menestyä työtehtävässä. Rekrytointihaastattelun tarkoitus on informaation keruu ja tavoitteena päätöksenteko. Päätöksenteko edellyttää kokonaisvaltaista käsitystä työnhakijan soveltuvuudesta tehtävään, jonka muodostumista tukee rekrytointiprosessin muut arviointivaiheet, kuten suositusten tarkistus, mahdollinen työtehtäväsimulaatio, sekä ammattilaisen tekemä henkilöarviointi. Rekrytoija myös tuntee kaikki asiaan vaikuttava lainkohdat.
  • Suosittelijoiden haastattelu on yksi luotettavimmista keinoista varmistua rekrytoitavan työskentelytavoista sekä tavasta, jolla kantaa vastuunsa suoritettavista työtehtävistä. Suositusten tarkistus on rekrytoijalle erinomainen keino varmistaa muodostuneet käsitykset, jotka ovat syntyneet rekrytoitavan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
  • Päätöstä valittavasta henkilöstä rekrytoinnin päätteeksi on mahdollisuus soveltaa joko niin, että rekrytoija tekee päätöksen valittavasta henkilöstä tai yhdessä toimeksiantajan kanssa tehdään valinta muutaman parhaiten tehtävään soveltuvan henkilön väliltä.

OTA YHTEYTTÄ

Olen kiinnostunut

Yhteystietoni

Haluan että minuun otetaan yhteyttä, kiitos: