Canvas on työvoiman vuokraukseen keskittynyt uudistuva ja muutoksessa elävä yritys, joka toimii kuljetus-, logistiikka- ja rakennusalojen parissa. Meiltä aamuksi töihin, tekijä työlle ja työ tekijälle! Lue lisää

Työpaikkauutiset ja blogi

Työelämätaidot – uusi sanahirviö vai avain menestykseen työuralla

Olen useasti viime kuukausina törmännyt termiin työelämätaidot. Milleniaalien kohdalla on epäilty ihan elämäntaitojen hallintaa ja nyt samaan ongelmaputkeen ollaan työntämässä taidot työelämässä. Näkemykseni mukaan tässäkin on kysymys muutoksen vauhdin tasosta, joka ei ole meille aikaisempien sukupolvien edustajille enää normaalitasolla, vaan muutos etenee nuorempien muutoksentekijöiden ehdoilla. Hyvä niin, koska suomalainen työelämä on kaivannut huomattavasti nopeampaa muutostahtia […]

Blogi: Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään

Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään Henkilöstöpalveluyritysten liitto julkaisi uusimman tutkimuksensa kesällä. Uusimmassa tutkimuksessa mielipiteensä kertoi ennätykselliset yli 7000 vuokratyöntekijää. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2018. Vuokratyön tekeminen ja teettäminen on muuttunut paljon tällä kuluvalla vuosikymmenellä. Aiemmin keikkatyöstä ja kiireavusta tai kausityön tekemisestä koostunut toimiala on nyt kaikkea sitä mistä työelämä muutenkin koostuu. Vuokratyöntekijäksi hakeudutaan hyvin monista eri syistä ja […]

Tehokkuutta ja tuloksia työnvälitykseen

Työmarkkinat ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Yksityiset työnvälityspalvelut tarjoavat kustannustehokkaasti innovatiivisia ja nykyaikaisia palveluja, joita kehitetään yhdessä maakuntien kanssa. Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu. Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö ottaa suuren harppauksen vuonna 2021 voimaan […]

Työvoimapula on suurin uhka henkilöstöpalvelualan kehitykselle

HPL:n syyskuun TOP 20 liikevaihtotiedustelu neljännesvuosikatsauksella on julkaistu. Henkilöstöpalveluala on edelliseen vuoteen verrattuna edelleen kasvussa. Alan liikevaihto oli vuoden 2017 syyskuussa 112,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 962,2 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 16 prosenttia.   Suhdannekyselyssä sekä hyvää että huonoa EK:n lokakuun […]

Suomen sadan suurimman työllistäjän joukossa yli 20 henkilöstöpalvelualan yritystä

Talouselämässä (nro 20 26.5.2017) kerrotaan vuokratyön suosion lisääntymisestä. Moni on jättänyt jopa vakituisen työpaikkansa ja ryhtynyt vuokratyöntekijäksi. Vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä on ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ai­noas­taan va­jaa 2 % työ­voi­mas­ta, mut­ta alan kas­vu on vah­vaa. Myös yri­tys­ten lii­ke­vaih­to on kas­va­nut jo muu­ta­man vuo­den ajan ko­vaa vauh­tia. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la toi­mii ta­lou­den suh­dan­tei­den mit­ta­ri­na. Alan ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kausit­tain HPL:n ti­las­toi­man TOP 20 […]