Canvas vuokraa ja rekrytoi loistotyypit kuljetus-,
logistiikka-, rakennus- ja palvelualoille sekä teol-
lisuuden ja tuotannon eri tehtäviin. Luotettavasti
ja nopeasti jo vuodesta 2005. Lue lisää

Työpaikkauutiset ja blogi

Työelämätaidot – uusi sanahirviö vai avain menestykseen työuralla

Olen useasti viime kuukausina törmännyt termiin työelämätaidot. Milleniaalien kohdalla on epäilty ihan elämäntaitojen hallintaa ja nyt samaan ongelmaputkeen ollaan työntämässä taidot työelämässä. Näkemykseni mukaan tässäkin on kysymys muutoksen vauhdin tasosta, joka ei ole meille aikaisempien sukupolvien edustajille enää normaalitasolla, vaan muutos etenee nuorempien muutoksentekijöiden ehdoilla. Hyvä niin, koska suomalainen työelämä on kaivannut huomattavasti nopeampaa muutostahtia […]

Muutoksia Canvas Oy:n henkilöstössä

Myyntipäällikkö Katariina Sutinen ei jatka yrityksemme palveluksessa 19.10 jälkeen. Canvas Oy toivottaa Katariinalle menestystä uusiin haasteisiin.

Blogi: Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään

Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään Henkilöstöpalveluyritysten liitto julkaisi uusimman tutkimuksensa kesällä. Uusimmassa tutkimuksessa mielipiteensä kertoi ennätykselliset yli 7000 vuokratyöntekijää. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2018. Vuokratyön tekeminen ja teettäminen on muuttunut paljon tällä kuluvalla vuosikymmenellä. Aiemmin keikkatyöstä ja kiireavusta tai kausityön tekemisestä koostunut toimiala on nyt kaikkea sitä mistä työelämä muutenkin koostuu. Vuokratyöntekijäksi hakeudutaan hyvin monista eri syistä ja […]

Tehokkuutta ja tuloksia työnvälitykseen

Työmarkkinat ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Yksityiset työnvälityspalvelut tarjoavat kustannustehokkaasti innovatiivisia ja nykyaikaisia palveluja, joita kehitetään yhdessä maakuntien kanssa. Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu. Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö ottaa suuren harppauksen vuonna 2021 voimaan […]

Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö 14.12.2017 14.01 Tiedote Nollatuntisopimuksiin saadaan selkeät pelisäännöt hallituksen esityksen myötä. Hallitus antoi esityksen vaihtelevan työajan sopimuksista eduskunnalle 14.12.2017. Niin sanotuissa nollatuntisopimuksissa työaikaehto on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta liukuvana. Näihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyy epäkohtia, joiden ratkaisemiseen eduskunnalle annettu hallituksen esitys tähtää.   Esitys ratkaisee nollatuntisopimuksiin ja muihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä epäkohtia […]

Työvoimapula on suurin uhka henkilöstöpalvelualan kehitykselle

HPL:n syyskuun TOP 20 liikevaihtotiedustelu neljännesvuosikatsauksella on julkaistu. Henkilöstöpalveluala on edelliseen vuoteen verrattuna edelleen kasvussa. Alan liikevaihto oli vuoden 2017 syyskuussa 112,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi 962,2 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 16 prosenttia.   Suhdannekyselyssä sekä hyvää että huonoa EK:n lokakuun […]

Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin ensimmäisen version julkaisu loppuvuodesta 2017 Työmarkkinatorin ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan loppuvuodesta 2017 osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi. Ensimmäiseen versioon tulee mm. työnhakijalle mahdollisuus täyttää työnhakuprofiili, jonka tietojen perusteella Työmarkkinatori ehdottaa sopivia avoimia työpaikkoja. Ensimmäisessä versiossa matching tapahtuu avoimeen työpaikkaan vaadittavan osaamisen sekä työnhakijan työnhakuprofiilinsa merkitsemän osaamisen perusteella. Jatkokehitysversioissa matchingin avuksi tulee myös keinoäly. Palveluun tunnistautuminen tapahtuu suomi.fi:n kautta. Ensimmäisessä […]

Maakuntien kasvupalvelut kilpailutettava reilusti

HPL tu­kee la­kieh­do­tuk­sen esi­tys­tä, jos­sa maa­kun­tien kas­vu­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen on jär­jes­tet­tä­vä ti­laa­ja-jär­jes­tä­jä­mal­lin mu­kai­ses­ti, jot­ta kil­pai­lu ei vää­ris­tyi­si. Maa­kun­ta vas­tai­si itse pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta vain sil­loin, kun mark­ki­noil­ta ei löy­dy so­pi­via pal­ve­lun­tuot­ta­jia tai kyse on vi­ran­omais­teh­tä­vis­tä. ”Toi­von, että lais­sa kiin­ni­tet­täi­siin eri­tyis­tä huo­mio­ta sii­hen, että yk­si­kään pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja ei saa epä­rei­lua kil­pai­lue­tua. Tuot­ta­jia on koh­del­ta­va tasa-ar­voi­ses­ti riip­pu­mat­ta sii­tä, onko […]

Yksinkertainen työttömyysturva uusien karenssi käytäntöjen sijaan, onko ratkaisu perustulossa?

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola odottaa maan hallituksen pohtivan mieluummin työpaikkojen luomista kuin työttömien kurittamista. Hänen mukaansa pienpalkkaisten työn vastaanottamista pitää helpottaa muun muassa poistamalla työaikarajoitukset sovitellusta päivärahasta ja loiventamalla asumistuen tuloharkintaa. – Työnhakuun kannustaa huomattavasti paremmin käteen jäävä raha kuin turhien työhakemusten lähettäminen. Työttömyysturvan leikkaaminen on julma kannustin, Huutola jatkaa. Uusien karenssien sijaan SAK purkaisi työttömiin […]

Työehtosopimus -malli ei nykyisellään toimi

Jo pitkään on ollut normaalia tehdä pätkätöitä ja että työ koostuu useasta osa-aikaisesta työsuhteesta. Nämä järjestelyt ovat olleet koko tämän vuosituhannen arkipäivää kaupan ja ravintoloiden työntekijöille. Samaa työsuhde -mallia on menestyksekkäästi tuotu muidenkin toimialojen käyttöön enenevästi 2008 talouslaman alusta asti. Ennen epätyypillisinä pidetyistä työsuhteista on tullut hyvinkin tyypillisiä. Vaikka työtulo on monella pieni, elämänarvojen muutosta […]