Canvas on työvoiman vuokraukseen keskittynyt uudistuva ja muutoksessa elävä yritys, joka toimii kuljetus-, logistiikka- ja rakennusalojen parissa. Meiltä aamuksi töihin, tekijä työlle ja työ tekijälle! Lue lisää

Tehokkuutta ja tuloksia työnvälitykseen

Työmarkkinat ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Yksityiset työnvälityspalvelut tarjoavat kustannustehokkaasti innovatiivisia ja nykyaikaisia palveluja, joita kehitetään yhdessä maakuntien kanssa.

Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu.

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö ottaa suuren harppauksen vuonna 2021 voimaan astuvan maakuntauudistuksen myötä. Erityisesti alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskeva laki on julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyön syventämisen kannalta merkittävä lainsäädäntöhanke. Kasvupalveluihin luetaan työvoima- ja yrityspalvelut. Uusi malli mahdollistaa innovatiiviset palvelut ja palvelukokonaisuudet, joita nykyjärjestelmällä ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Lisäksi eduskunnan määrä hyväksyä syksyllä 2018 väliaikaislaki, joka mahdollistaa eräiden viranomaistehtävien hoitamisen markkinaehtoisesti. Väliaikaislaki suuntaa tietä kohti varsinaisia kasvupalveluja.

 

Maakuntauudistus mullistaa työnvälityksen

Maakuntauudistuksen myötä työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) lakkautetaan. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä vastaavat maakunnat ja niiden tuottamisesta yksityiset yritykset, kunnat ja kolmas sektori.

Uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Jatkossa nämä kasvupalvelut tuotetaan järjestäjä-tuottajamallilla, jolloin myös yksityiset palveluntuottajat, kuten henkilöstöpalvelualan yritykset, tuottavat työllisyyspalveluita. Henkilöstöpalvelualan yritykset ovat työelämän muutosten näköalapaikalla, mikä on niiden vahvuus työllisyyspalveluiden tuottajina. Yrityksillä on valmiit työnantajakontaktit, joilla on jatkuvasti avoinna tuhansia työpaikkoja. Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on paras mahdollinen osaaminen asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Palveluiden kilpailuttaminen turvaa toimivat palvelut ja antaa maakunnallisille toimijoille mahdollisuuden keskittyä tärkeiden elinvoimatekijöiden kehittämiseen.

 

Työllisyyspalveluihin kannattaa panostaa

Työttömyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Pelkästään välittömät vuotuiset työttömyysmenot ovat nykyisellään noin 6 miljardia euroa.

Maakuntapäättäjien on huolehdittava työllisyyspalveluiden rahoituksesta, sillä työllistymistä parantavien palvelujen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä ja edistetään alueellista kasvua. Jos työttömyysjaksot lyhenisivät edes päivällä, saavutettaisiin 23 miljoonan euron säästöt ja 100 miljoonan euron tuotannon kasvu. (lähde: TEM). Työllisyyspalvelut rahoitetaan samoista valtion maakunnille jakamista yleiskatteellisista varoista kuin sosiaali- ja terveyspalvelutkin. Työllisyyspalveluihin ei siis ole erikseen korvamerkittyjä varoja. Maakuntapäättäjät vastaavat työllisyyspalveluiden toimivuudesta ja siitä, että työllisyyspalveluihin ohjatut varat ovat riittäviä.

 

Kilpailuttamalla tehokkaampia työllisyyspalveluita

Kilpailullisesti tuotetut työllisyyspalvelut ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja tulokselliseksi työllistämisen keinoksi.

Maakunta voi tuottaa kasvupalvelut itse, mutta huomattavasti tuloksellisempaa on kilpailuttaa palvelut. Työllisyyspalveluita kilpailuttamalla työnhakijoille on mahdollisuus tarjota nykyistä parempia, joustavampia ja henkilökohtaisempia palveluita. Työpaikat ja työnhakijat saadaan kohtaamaan nopeammin. Myös parhaimmat palveluinnovaatiot ja tehokkaimmat toimintatavat syntyvät kilpailullisuuden myötä.

Joustavat työllisyyspalvelut kykenevät vastaamaan työelämässä nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Jotta työllisyyspalveluita pystytään kehittämään ja tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti, on tärkeää, että palvelut kilpailutetaan riittävän laajoina kokonaisuuksina.