Canvas on työvoiman vuokraukseen keskittynyt uudistuva ja muutoksessa elävä yritys, joka toimii kuljetus-, logistiikka- ja rakennusalojen parissa. Meiltä aamuksi töihin, tekijä työlle ja työ tekijälle! Lue lisää

Työehtosopimus -malli ei nykyisellään toimi

Jo pitkään on ollut normaalia tehdä pätkätöitä ja että työ koostuu useasta osa-aikaisesta työsuhteesta. Nämä järjestelyt ovat olleet koko tämän vuosituhannen arkipäivää kaupan ja ravintoloiden työntekijöille.

Samaa työsuhde -mallia on menestyksekkäästi tuotu muidenkin toimialojen käyttöön enenevästi 2008 talouslaman alusta asti. Ennen epätyypillisinä pidetyistä työsuhteista on tullut hyvinkin tyypillisiä. Vaikka työtulo on monella pieni, elämänarvojen muutosta osoittaa, etteivät monet edes haluaisi mennä perinteisiin palkkatöihin. Työn sisällöstä ja tuloksista on tullut aina vain tärkeämpiä. Iso osa nuoremmista työmarkkinoille tulevista haluaa itse vaikuttaa omiin työehtoihinsa, työaikoihinsa ja työn sisältöön. Näissä olosuhteissa he eivät välitä työehtosopimuksista tai ainakin laittavat omat ehtonsa näiden valtakunnallisten ehtojen edelle.

Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä on jo lähes ikivanha.  Työmarkkinoilla keskitytään perinteisissä palkkatöissä olevien ihmisten etujen puolustamiseen. Suuri työttömyys on selkein esimerkki siitä, etteivät työmarkkinat toimi niin kuin pitäisi. Suomen työmarkkinoiden jäykkyys johtuu osin lainsäädännöstä mutta pääosin työehtosopimuksista. Työmarkkinaosapuolien on nyt kiireesti muutettava sopimuksia vastaamaan nykyistä työelämää. Tässä täytyy unohtaa perinteiset eturistiriidat ja turvata työelämän riittävät joustot molemmin puolin pöytää.

Suomessa on aivan liian monta työehtosopimusta jotta se olisi kestävä malli. Nykyisin yleissitovien sopimusten määrä on 165 ja siihen normaalisitovat päälle. Kukaan ei voi rehellisesti väittää että niitä kaikkia tarvitaan välttämättä ja etteikö niitä voitaisi yhdistää pienin korjauksin ja kompromissein.

Tämä suuri muutos on jo vaikuttanut järjestäytymisasteeseen. Ammattiyhdistysliikkeen asema on heikentynyt ja se menettää jäseniä yhä kiihtyvällä tahdilla. Nykyisillä työmarkkinoilla olevat ihmiset pitävät vaikkapa Loimaan kassan tapaisia ansioturvaa tarjoavia palveluja riittävinä. Ammattiyhdistysliike on silti toistaiseksi merkittävä vaikuttaja.

Tällä hetkellä on vallalla käsitys jonka mukaan paikallisella sopimuksella voidaan aikaan saada riittäviä joustoja työelämään. Näin se varmaan olisikin ellei niitä kuitenkin viime kädessä ohjata ja raamiteta AY liikkeen ajamana TES kirjauksin. Nykyinen huoli Oy Suomi Ab:n kilpailukyvystä on todellinen ja uskallusta muutosten läpi vientiin pitää olla. Uutta ei saavuteta jollei vanhasta luovuta.