Canvas on työvoiman vuokraukseen keskittynyt uudistuva ja muutoksessa elävä yritys, joka toimii kuljetus-, logistiikka- ja rakennusalojen parissa. Meiltä aamuksi töihin, tekijä työlle ja työ tekijälle! Lue lisää

Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin ensimmäisen version julkaisu loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan loppuvuodesta 2017 osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi. Ensimmäiseen versioon tulee mm. työnhakijalle mahdollisuus täyttää työnhakuprofiili, jonka tietojen perusteella Työmarkkinatori ehdottaa sopivia avoimia työpaikkoja. Ensimmäisessä versiossa matching tapahtuu avoimeen työpaikkaan vaadittavan osaamisen sekä työnhakijan työnhakuprofiilinsa merkitsemän osaamisen perusteella. Jatkokehitysversioissa matchingin avuksi tulee myös keinoäly.

Palveluun tunnistautuminen tapahtuu suomi.fi:n kautta.

Ensimmäisessä versioon on tulossa myös nykyisestä te-palvelut.fi:n Avoimet työpaikat -hausta tuttuja perusominaisuuksia. Kehityttyään Työmarkkinatorin hakupalvelu tulee korvaamaan TE-palveluiden Avoimet työpaikat -haun. Vanha työpaikkahaku pidetään toiminnassa vielä toistaiseksi.

Työmarkkinatoria kehitetään vaiheittain: Loppuvuodesta julkaistava versio pitää sisällään hakupalvelun perusominaisuudet. Tulevina vuosina palvelusta julkaistaan uusia täydennettyjä ja parannettuja versioita useita kertoja vuodessa.

Uutta kehitetään monipuolisella yhteistyöllä

Työmarkkinatorin seuraavia kehitysversioita sekä Työmarkkinatorin ympärille syntyvää ekosysteemiä kehitetään syksyn aikana yhdessä eri huippuasiantuntijoiden, sidosryhmien sekä asiakkaiden kanssa. Näkemystä ja kehitysideoita haetaan laajasti koko kumppaniverkostolta, muun muassa Työmarkkinatorin ympärillä toimivilta työnvälitys- ja rekrytointiyrityksiltä, suurilta työllistäjiltä sekä asiakkailta.

Asiakkuudenhallintaprojekti starttaa

Syyskuussa 2017 osana TE-digi-hanketta käynnistynyt työllistymistä tukeva, tulevalle maakuntahallinnolle suunnattu kasvupalvelujen asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) suunnittelu ja toteutustyö. Asiakkuudenhallintajärjestelmän tarkoituksena on tuottaa asiakkaille palvelu tehokkaasti, laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja etenkin asiakaslähtöisesti.

Kaikki viranomaisten, maakuntien ja maakuntien valitsemien palvelutuottajien jatkossa toteuttamat prosessit ja aktiviteetit TE-asiakkuuden elinkaaren hallintaan liittyen hallitaan tässä uudessa järjestelmässä. Järjestelmä toimii kansallisena asiakkuudenhallintajärjestelmänä henkilöasiakkaiden tiedoille, tukee työllistymistä ja mahdollistaa sujuvan asiakastiedon keräämisen, ylläpitämisen ja vaihtamisen kaikkien asianosaisten kesken.

Projektissa on tähän mennessä tehty isoa arkkitehtuurikuvausta ja aikataulutusta sekä määritelty asiakasprosesseja. Lokakuussa käynnistetään kilpailutus liittyen asiantuntijapoolin hankintaan, jotta suunnittelun ja toteutuksen tueksi saadaan tarpeeksi resursseja. Varsinainen toteutustyö alkaa vuonna 2018.

Lisätietoja:

Mikko Rantahalme, hankejohtaja, TE-digi, p. 0295 020 306