Canvas on työvoiman vuokraukseen keskittynyt uudistuva ja muutoksessa elävä yritys, joka toimii kuljetus-, logistiikka- ja rakennusalojen parissa. Meiltä aamuksi töihin, tekijä työlle ja työ tekijälle! Lue lisää

Yksinkertainen työttömyysturva uusien karenssi käytäntöjen sijaan, onko ratkaisu perustulossa?

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola odottaa maan hallituksen pohtivan mieluummin työpaikkojen luomista kuin työttömien kurittamista.

Hänen mukaansa pienpalkkaisten työn vastaanottamista pitää helpottaa muun muassa poistamalla työaikarajoitukset sovitellusta päivärahasta ja loiventamalla asumistuen tuloharkintaa.

– Työnhakuun kannustaa huomattavasti paremmin käteen jäävä raha kuin turhien työhakemusten lähettäminen. Työttömyysturvan leikkaaminen on julma kannustin, Huutola jatkaa.

Uusien karenssien sijaan SAK purkaisi työttömiin liittyvää byrokratiaa ja yksinkertaistaisi nykyistä järjestelmää. Työttömyyden hoito on SAK:n järjestöjohtajan mukaan näytönpaikka hallitukselle tulevan syksyn liittokierroksia ajatellen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valmistelemassa perustulomallissa yhdistetään asumis- ja toimeentulotuki sekä selkeytetään sekavaa tukijärjestelmää. EK:n mallissa työnteko parantaa aina toimeentuloa, koska mallissa työtulot leikkaavat asumisosaa sosiaalituloja kevyemmin.

EK edellyttää, että valmistelussa on mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt. Uudistus voisi olla osana hallituksen käynnistämää perusturvauudistusta.

EK:n perustelut uudelle perustulolle on sosiaaliturvan selkeyttäminen, kustannustehokkuus, byrokratian vähentäminen ja kannattavuuden parantaminen. EK:n mukaan nykyinen asumismenoja korvaava järjestelmä on passivoiva ja sekava.

Vaikuttaa siltä, että molemmat isot työmarkkinapelurit ovat asioiden nykytilaan liittyvistä ongelmista hyvinkin samaa mieltä ja ratkaisuhalukkaita. Molemmissa leireissä vastuuta lykätään surutta hallitukselle. Toki on selvää, että lainsäätäjää tarvitaankin näin isojen muutosten ollessa kyseessä. Se ei kuitenkaan ole se nopea ratkaisu, vaan nyt kun tahottila on tämänkaltainen ja pontimena ei ole vaaleihin liittyvä kalastelu, on syytä nostaa keskustelu keskiöön ja tehdä sellaisia toimenpiteitä joilla työn tekeminen kannattaa aina ja että sen vastaanottaminen on helppoa.