Canvas vuokraa ja rekrytoi loistotyypit kuljetus-,
logistiikka-, rakennus- ja palvelualoille sekä teol-
lisuuden ja tuotannon eri tehtäviin. Luotettavasti
ja nopeasti jo vuodesta 2005. Lue lisää

Blogi

Myytti#6 Viimeksi palkattu on lomautettava ensin

Voiko työnantaja yksin päättää lomautettavien henkilöiden järjestyksen?

Lomautusjärjestyksestä ei ole säädöksiä laeissa. Sen sijaa useissa työehtosopimuksissa on sovittu siitä missä järjestyksessä työntekijöitä lomautetaan. Tulee siis ensin selvittää, onko oman alan työehtosopimuksessa tällainen sovittuna.

Lain mukaan työntekijöitä voidaan lomauttaa kahdesta syystä:

Ensinnäkin tilanteessa jossa työnantajalla olisi tuotannollinen tai taloudellinen peruste irtisanoa työntekijä. Näin siis lomautusta käytetään lievempänä keinona irtisanomisen sijaan.

Toiseksi työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä silloin kun työ itsessään tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet.

Niillä aloilla joilla työehtosopimuksessa on sovittu lomautusjärjestyksestä tulee työnantajan mahdollisuuksien mukaan sitä noudattaa ja jos sen noudattaminen ei ole mahdollista tulee se kirjallisesti osoittaa. Näissäkin tapauksissa työnantajalle jää päätösvalta kunhan ehdot on täyttyneet.

Laissa on säädetty syrjinnän kiellosta työelämässä. Sitä voidaan soveltaa välillisesti myös lomautettavia valittaessa. Lomautettavia ei saa valita esimerkiksi iän, terveyden tilan tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Myöskään sukupuolen perusteella työnantaja ei saa valita lomautettavia.

Myytti murrettu

 

Viime kädessä työnantajalla on oikeus valita lomautettavat henkilöt kunhan noudattaa siitä annettuja määräyksiä. Se missä järjestyksessä henkilöitä on yritykseen palkattu ei ole määräävä tekijä. Myytti murrettu.

Työelämän myytinmurtaja

Petri Heinola
HR-asiantuntija, LTA-valmentaja, kouluttaja. Pesunkestävä myyntimies. HR- / esimies-kokemusta kolmelta vuosikymmeneltä. Satoja ratkottuja myyttejä liittyen työelämän eriskummallisuuksiin sekä työtekijöiden että työantajien näkövinkkelistä.

Työelämän myytinmurtaja on aivan mainio!

Haluan seuraavan blogikirjoituksen suoraan sähköpostiini.

Viimeksi julkaistut

Myytti#7: Opiskelija, menetät kaikki tuet jos teet töitä

Voiko opiskelija tehdä tilapäistä työtä, vaikka viikonloppuisin, menettämättä tukiaan?

Myytti#5: Kirjallinen työsopimus pätee aina

Olenko ymmärtänyt oikein, että kirjallinen työsopimus pätee aina ja sen mukaan on toimittava, vaikka ehdot tuntuisivat kohtuuttomilta?

Myytti#4: Työnantaja voi muuttaa työsopimusta mielensä mukaan

Kun työsopimus on tehty, voi työnantaja kuitenkin muuttaa sitä tilanteen mukaan ja työntekijällä ei ole asiaan mitään sanomista. Vai onko sittenkin?

Vuosiarkisto